Τίτλος:

Κώστας Ελευθερίου & Χρύσανθος Τάσσης, ΠΑΣΟΚ. Η άνοδος και η πτώση (;) ενός ηγεμονικού κόμματος, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2013, 229 σελ.Ζηνοβία Λιαλιούτη, Κώστας Ελευθερίου & Χρύσανθος Τάσσης, ΠΑΣΟΚ. Η άνοδος και η πτώση (;) ενός ηγεμονικού κόμματος, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2013, 229 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 246-250


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: