Τίτλος:

Ιστορία του μέλλοντος: Πώς ο εικοστός αιώνας φαντάστηκε έναν «άλλο κόσμο»

Συγγραφείς:

Ημερομηνία:

2017 | 217 σελ.

ISBN:

978-618-82303-2-3

Περίληψη:Tα ερωτήματα που με οδήγησαν σε αυτή τη μελέτη αφορούσαν αρχικά την ιστορία που έχει το μέλλον. Τι ρόλο έπαιξε το μέλλον στη σκέψη, στη φαντασία και στα βιώματα των ανθρώπων του εικοστού αιώνα; Μπορούμε να ανασυνθέσουμε την ιστορία του μέλλοντος στο παρελθόν; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους της πολιτισμικής ιστορίας με σκοπό να διερευνήσουμε πώς διαμορφώθηκαν οι ιδέες, οι εικόνες και τα συναισθήματα των ανθρώπων για το μέλλον, ιδίως κατά τη διάρκεια του πρώιμου εικοστού αιώνα και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων πολιτισμικών πρακτικών και των διανοητικών εγχειρημάτων της εποχής εκείνης; Πώς άλλαξε το «μέλλον» στο παρελθόν και πώς συνδέονταν οι μετασχηματισμοί του με ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις; Και αντίστροφα, πώς επηρέασαν οι μετασχηματισμοί του «μέλλοντος» την ιστορία του παρελθόντος; Ανατρέχοντας στην πλούσια βιβλιογραφία, αλλά και την πολιτισμική παραγωγή που αφορά την έννοια του μέλλοντος και την ιστορία της ουτοπικής σκέψης στη νεότερη και σύγχρονη περίοδο, προέκυψαν τα πρώτα ευρήματα: αφενός, η πύκνωση της ενασχόλησης διανοητών, καλλιτεχνών και επιστημόνων με το μέλλον κατά τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα και, αφετέρου, η κεντρική θέση την οποία κατέλαβαν τότε οι έννοιες του κόσμου και

Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: