Τίτλος:

Invstigating the Child's World

Το περιοδικό «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου διεπιστημονικού λόγου για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, να καταστεί μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, τους φορείς που εμπλέκονται με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Το περιοδικό εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα και κάθε άρθρο περιλαμβάνει  περίληψη και λέξεις- κλειδιά στην αγγλική. Οι ενότητες του περιοδικού είναι οι τρεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: