Κατελής ΒΙΓΚΛΑΣ, ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 23|2013, 377-379


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: