Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία: P. SCHREINER - D. OLTROGGE, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte, Wien 2011, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 341-346


P. Schreiner - D. Oltrogge, Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschriften, 419.Band. Veröffentlichungen der Kommission fur Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 4], Wien 2011, σελ. 156 + 12 πίν. ISBN 978-3-7001-6903-1

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: