Εφη ΡΑΓΙΑ, Βοοκ Review of "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 24|2014, 403-408


This is a review of the volume "Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain, D. Stathakopoulos, Monographies 35, Paris 2012.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: