Αναστασία Γ. ΓΙΑΓΚΑΚΗ, Παρατηρήσεις στη μεθοδολογία και στη μελέτη της κεραμικής του 11ου-12ου αι., προοπτικές της έρευνας και επιβοηθητικά εργαλεία: Η συμβολή της χαρτογράφησης και της ανάλυσης δικτύων, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 25|2015, 155-209


SourceURL:file://localhost/Volumes/NO%20NAME/Text%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B7.docAlthough the interest in the study of middle Byzantine pottery started during the early years of the 20th century, it is only during the last two decades and especially since the beginning of the 21st century that a systematization of research is taking place. This either aims at the renewed typological classification of some of the established categories and at their more precise dating and at research upon their provenance, or focuses on the study of common, undecorated pottery.The paper critically presents the current state of the research, focusing on the pottery of the 11th and 12th centuries in particular, with an emphasis on glazed wares, amphorae and cooking wares, reviews various aspects of the current state of knowledge, addresses new issues on the methodology or the interpretation of evidence and critically proposes new tools for a better exploitation of new or old data. Among these, special mention is made to the usefulness of mapping the existing evidence, with a particular comment on specific efforts. Additionally, the advantages of the application of network analysis to material of Byzantine pottery are also explored.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: