Σχετικά άρθραΒασιλική ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:JEAN-MARIE MARTIN, Byzance et l'Italie méridionale [Bilans de recherche 9], Paris 2014, σελ. ΧΧ + 628. ISBN 978-2-916716-41-1, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 25|2015, 265-272


Βιβλιοκρισία:Jean-Marie Martin, Byzance et l'Italie méridionale [Bilans de recherche 9], Paris 2014, σελ. ΧΧ + 628. ISBN 978-2-916716-41-1

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: