Ευθύμιος ΡΙΖΟΣ, Βιβλιοκρισία: P. BΟΝΝΕΚΟΗ, Die figürlichen Malereien in Thessaloniki vom Ende des 4. bis zum 7. Jahrhundert : neue Untersuchungen zur erhaltenen Malereiausstattung zweier Doppelgräber, der Agora und der Demetrios-Kirche, Oberhausen : Athena, 2013., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 25|2015, 305-313


Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται πρόσφατη μονογραφία της Pamela Bonnekoh πάνω στις παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: