Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:F. LAURITZEN, The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos [ΒΥΖΑΝΤΙΟS. Studies in Byzantine History and Civilization 7], Turnhout 2013, σελ. Χ+260. ΙSBN 978-2-503-54841-8, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 25|2015, 319-322


Βιβλιοκρισία:F. Lauritzen, The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos [ΒΥΖΑΝΤΙΟS. Studies in Byzantine History and Civilization 7], Turnhout 2013, σελ. Χ+260. ΙSBN  978-2-503-54841-8

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: