Σχετικά άρθραΣτυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία: C. JOUANNO, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. ΛΟΥΚΑΚΗ, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 26|2016, 443-446


Βιβλιοκρισία:νC. Jouanno, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. Μετάφραση Μ. Λουκακη, Ἀθήνα 2015. ISBN 978-960-250-631-8

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: