Σχετικά άρθραΜαρία ΧΡΟΝΗ, Bιβλιοκρισία Β. ΚΟΥΤΑΒΑ - ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 26|2016, 495-503


Βιβλιοκρισία:Β. ΚΟΥΤΑΒΑ-ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ, Ἡ σημειολογικὴ ἀντίληψη για τα φυτὰ στὸ Βυζάντιο. Ἀπό τὸν Ὀνειροκριτικὸ σὲ ἕνα γενικότερο κώδικα, ‘Αθήνα 2015, ISBN 960-571-109-2

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: