Δημήτρης ΛΕΤΣΙΟΣ, Book Review: DIMITRA KARAMBOULA, Von Diokletian zu Iustinian. Kontinuität und Legitimität in der Beziehung zwischen Kaisern und Untertanen [Byzantinische Studien und Texte, 5], Münster 2015, 352 pp., ISBN 978-3-643-12319-0, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 451-457


Book Review: Dimitra Karamboula, Von Diokletian zu Iustinian. Kontinuität und Legitimität in der Beziehung zwischen Kaisern und Untertanen [Byzantinische Studien und Texte, 5], Münster 2015, 352 pp, ISBN 978-3-643-12319-0

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: