Σχετικά άρθραΧρήστος ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Βιβλιοκρισία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ, Βυζαντινὴ Ἀναγέννηση καὶ Οὐτοπία. Ὁ Πλήθων καὶ τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ. Ἀθήνα: Εὐρασία, 2017, 200 σελ., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 481-484


Βιβλιοκρισία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ, Βυζαντινὴ Ἀναγέννηση καὶ Οὐτοπία. Ὁ Πλήθων καὶ τὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ. Ἀθήνα :  Εὐρασία, 2017, 200 σελ.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: