Αναστάσιος ΣΙΝΑΚΟΣ, Γυάλινο νομισματικό σταθμίο με παράσταση του Αγίου Νικολάου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 229-237


Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φυλάσσεται ένα γυάλινο νομισματικό σταθμίο (exagion). Μία προτομή γενειοφόρας ανδρικής μορφής, με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι, απεικονίζεται στο αντικείμενο. Η προτομή συνοδεύεται από επιγραφή στις δύο πλευρές της, η οποία έχει ως εξής: ʘ│ΝΙ│Κ, - Ο│Λ│Α,: ὁ ἅ (γιος) Νικόλα (ος). Ο άγιος φέρει το ωμοφόριο πάνω από το φελόνιο, ενώ κρατά ένα βιβλίο, ίσως το Ευαγγέλιο με το αριστερό του χέρι.Λόγω της απεικόνισης που φέρει, αυτό το σταθμίο είναι μοναδικό. Η έως τώρα έρευνα δεν γνωρίζει γυάλινα σταθμία με παραστάσεις αγίων. Υπάρχουν μόνο γυάλινα νομισματικά σταθμία που φέρουν την απεικόνιση της προτομής του Χριστού.Το συγκεκριμένο σταθμίο χρονολογείται στο τέλος του 5ου - μέσα 7ου αι. και φέρει μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του αγίου Νικολάου. Πιθανότατα συνδέεται με τον έπαρχο Νικόλαο, ο οποίος εξέδωσε μολύβδινη σφραγίδα με την απεικόνιση του αγίου Νικολάου, που εκδόθηκε από τους Zacos-Veglery και χρονολογείται στον 7ο αι. ή με άλλον έπαρχο, ο οποίος έφερε αυτό το όνομα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: