Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 361-364


Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: