Γιάννης ΣΤΟΓΙΑΣ, Βιβλιοκρισία:Simon BENDALL, Εισαγωγή στη νομισματική της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Μετάφραση – επιμέλεια Ελένη Μ. ΛΙΑΝΤΑ, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2018, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 29|2019, 445-452


Βιβλιοκρισία:Simon BENDALL, Εισαγωγή στη νομισματική της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Μετάφραση – επιμέλεια Ελένη Μ. ΛΙΑΝΤΑ, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 114. ISBN 978-960-599-243-9

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: