Αφροδιτη ΠΑΣΑΛΗ, Συμβολή στη μελέτη της στηρίξεως συνεπτυγμένων τρούλλων στη μεταβυζαντινή ναοδομία, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 31-55


Στό Βυζάντιο, ὅσο καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ἐμφανίζεται ἕνας ἰδιαίτερος τύπος ἐπιμήκων, μονόκλιτων ναῶν μέ τροῦλλο ὁ ὁποῖος δέν καταλαΣτό Βυζάντιο, ὅσο καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ἐμφανίζεται ἕνας ἰδιαίτερος τύπος ἐπιμήκων, μονόκλιτων ναῶν μέ τροῦλλο ὁ ὁποῖος δέν καταλαμβάνει  ὁλόκληρο τό πλάτος τοῦ κτιρίου, ἀλλά συμπτύσσεται στό κέντρο.   Στό Εὐφρόσυνον ἀφιέρωμα στόν Μανόλη Χατζηδάκη ὁ Καθηγητής Χ. Μπούρας δημοσίευσε ἄρθρο μέ τίτλο «Στηρίξεις συνεπτυγμένων τρούλλων σέ μονόκλιτους ναούς». Στή δυτική Θεσσαλία καί στόν εὐρύτερο γεωγραφικό της χῶρο ἐντοπίσαμε μνημεῖα μέ συνεπτυγμένους τρούλλους καί τά παραθέτουμε, προσπαθώντας νά τά κατατάξουμε στίς ἀντίστοιχες παραλλαγές, ὅπως τίς ὅρισε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητήςμβάνει  ὁλόκληρο τό πλάτος τοῦ κτιρίου, ἀλλά συμπτύσσεται στό κέντρο.   Στό Εὐφρόσυνον ἀφιέρωμα στόν Μανόλη Χατζηδάκη ὁ Καθηγητής Χ. Μπούρας δημοσίευσε ἄρθρο μέ τίτλο «Στηρίξεις συνεπτυγμένων τρούλλων σέ μονόκλιτους ναούς». Στή δυτική Θεσσαλία καί στόν εὐρύτερο γεωγραφικό της χῶρο ἐντοπίσαμε μνημεῖα μέ συνεπτυγμένους τρούλλους καί τά παραθέτουμε, προσπαθώντας νά τά κατατάξουμε στίς ἀντίστοιχες παραλλαγές, ὅπως τίς ὅρισε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: