Μανόλης ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ, Review article: Vasileios MARINIS, Death and the Afterlife in Byzantium: The Fate of the Soul in Theology, Liturgy, and Art, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 323-342


Vasileios Marinis, Death and the Afterlife in Byzantium: The Fate of the Soul in Theology, Liturgy, and Art, Cambridge: Cambridge University Press, 2017

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: