Σταυρούλα Ανδρέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Book Review:A. RIGO – M. TRIZIO – E. DESPOTAKIS (eds.), Byzantine Hagiography: Texts, Themes and Projects (Studies in Byzantine History and Civilization, 13), Turnhout 2018, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 387-397


Book Review:ANTONIO RIGO – MICHELE TRIZIO – ELEFTHERIOS DESPOTAKIS (eds.), Byzantine Hagiography: Texts, Themes and Projects (Studies in Byzantine History and Civilization, 13), Turnhout 2018

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: