Δημήτρης ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ, Βιβλιοκρισία:Σ. Κακλαμάνης, Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος-17ος αι.), Τόμος Α΄ Εισαγωγή, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2019., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, in preparation


Βιβλιοκρισία:Σ. Κακλαμάνης, Η κρητική ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος-17ος αι.), Τόμος Α΄ Εισαγωγή, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2019.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: