Σταύρος Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Βιβλιοκρισία του: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Βυζαντινά Σύμμεικτα, 19|2009, 305-309


Βιβλιοκρισία του παραπάνω βιβλίου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: