Μαρία ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Άνθης, πατρίκιος, κόμης του Οψικίου, εκ προσώπου του Κωνσταντίνου Ε' (μέσα του όγδοου αιώνα), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 10|1996, 37-43


  Maria Leontsini Anthes, patricius, count of the Opsikion and locum tenens of the emperors Constantine V and Leo IV In this brief note, some significant data are combined to reconstruct the brilliant career of a neglected high official, probably an iconoclast, who had participated in the administration of the Empire for several years in the mid-eighth century.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: