Στυλιανός ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Οἱ «Κυανίδες νῆσοι » στὴν Ἱστορία τοῦ Κριτόβουλου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 10|1996, 189-193


  St. Lampakis Die «Kyanidischen» Inseln im Kritobuls GeschichtswerkDie sogennanten 'Kyanidischen' Inseln im Kritobuls Geschichtswerk (2.4.2, Reinsch Ausgabe 92) sind wahrscheinlich zwei kleine Inseln, die sich nördlich von Tenedos befinden. Sie waren im Altertum mit den Namen ‘Καλύδναι' bekannt, während ihre moderne Bezeichnung ‘Λαγοῦσαι' oder Μαυριαί ist.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: