Γεώργιος Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀπογραφὴ ζημιῶν στὴν Κεφαλονιὰ ἀπὸ τοὺς σεισμούς τῶν ἐτῶν 1636-1638, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 9|1994, 83-94


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: