Αλεξάνδρα ΚΡΑΝΤΟΝΕΛΛΗ, Η σημασία της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στην ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 9|1994, 269-284


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: