Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τὸ Χρονικὸ τοῦ Χειλᾶ. Κοινωνικὰ καὶ ἰδεολογικὰ προβλήματα στὰ Κύθηρα τὸν 15ο αἰ., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 15-25


  Chryssa A. Maltézou La Chronique de Chilas. Problèmes sociaux et idéologiques à Cythère au XVe siècle Vers 1457, le moine Chilas de Cythère adresse aux archontes de l'île un rapport sur les péripéties du monastère de Saint Théodore, protecteur de Cythère, en leur demandant d'intervenir afin de le rétablir dans ses droits. Publié par J. Veloudos et Ch. Hopf, ce texte consiste une source intéressante pour l'histoire de l'île pendant une période imparfaitement connue.L'au. expose et commente le contenu du texte en soulignant les passages se rapportant à l'organisation sociale, le processus de la symbiose gréco-latine et l'attitude idéologique du moine envers Venise. Chilas transmet a la cité de Saint Marc le rôle des empereurs byzantins, étant le seul pouvoir capable de protéger le monde chrétien du danger turc.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: