Βούλα ΚΟΝΤΗ, Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος-17ος αἰ.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 143-317


  Voula KontiLes noms ethniques en Crète pendant la période de la domination vénitienne (XIIIe-XVIIe s.) Étude des noms ethniques en Crète, basée sur les sources de la période vénitienne. Les noms se divisent en deux grandes catégories: noms qui proviennent de toponymes crétois et noms qui proviennent de toponymes hors Crète (de la Grèce, de la péninsule italique et d'autres régions). L'étude des noms ethniques contribue à notre connaissance du mouvement des populations et des relations entre Crète et autres régions.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: