Θεώνη ΜΠΑΖΑΙΟΥ-BARABAS, Σημείωμα γιὰ τὴν ἐπιδρομὴ τοῦ τσάρου Συμεὼν κατὰ τῆς κυρίως Ἑλλάδας (ἀρχὲς 10ου αἰώνα), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 383-387


  Theoni Baséou-BarabasNote sur l'invasion de la Grèce centrale par le tsar Syméon (début du Xe siècle) Le texte de la lettre no 5 de Théodore Daphnopatès est comparé avec celui de la Vie de Saint Luc le Steiriote en ce qui concerne les invasions bulgares contre la Grèce centrale au début du dixième siècle. On tire la conclusion que ces invasions ne suivaient pas un plan précis, mais qu'elles étaient plutôt une démonstration de force de la part du souverain bulgare. Même si le tsar Syméon a occupé des villes byzantines de ce territoire, il ne les a pourtant pas maintenues longtemps sous sa domination. Il est aussi improbable que les habitants des villes pillées ayant payé régulièrement des impôts au souverain bulgare.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: