Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Συμπληρώσεις στὸν κατάλογο τῶν πρώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 435-471


  Kriton Chryssochoidis Additions à la liste de prôtoi du Mont Athos Complement à la liste des Prôtoi du Mont Athos. L'auteur présente trois prôtoi athonites inconnues, a) Serapion (1456, 1459/60), connu seulement par de mentions, b) Maximos, ex higoumène du couvent de Dionysiou (entre Juillet et Novembre 1539). c) Gabriel (1569/70).Sont édités et commentés les actes qui émanent d'eux ou sont relatifs à la datation de leur fonction.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: