Στέλιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Ὑπερφυσικὲς δυνάμεις, φυσικὰ φαινόμενα καὶ δεισιδαιμονίες στὴν ἱστορία τοῦ Γεωργίου Παχυμέρη, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 77-100


  S. LampakisForces surnaturelles, phénomènes physiques et superstition dans les «Relations Historiques» de Georges PachymèreDans son oeuvre historique, Georges Pachymère, bien qu'extrêmement érudit, a la tendance de décrire en détail des phénomènes de la Nature, des rêves et des événements bizarres, hors du contrôle humain. Cette attitude typiquement médiévale démontre une profonde influence des superstitions de son temps. Dans l'étude sont présentés et commentés ces cas, ainsi que l'approche de Pachymère à chacun d'eux.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: