Άννα Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χελιδοβούνι Λακωνίας, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 101-123


  Anne Lambropoulou Chélidovouni en Laconie L'auteur propose l'identification du village de Chélidovouni cité dans un acte encore inédit, émis par le despote Démétrius Paléologue en 1456 en faveur des fils d'une Phrangopoulina, à l'homonyme site actuel localisé au sud du village de Vassara, du département de Laconie. L'identification proposée repose sur des données topographiques et archéologiques.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: