Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 7|1987, 193-204


  N. G. Moschonas Confréries laïques pieuses aux Iles IoniennesDans cette étude est examiné l'institution des confréries laïques tant de métier (corporations) que purement pieuses, qui apparaît et se développe aux îles Ioniennes pendant le période de la domination vénitienne.Bien que ce type de corporation ne soit pas inconnu en Grèce byzantine, le modèle des confréries laïques, telles qu'elles apparaissent aux îles Ioniennes, doit être recherché parmi les corporations et les confréries laïques pieuses vénitiennes, qui s'inscrivent dans le cadre d'un plus vaste mouvement spirituel européen du moyen âge tardif. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: