Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Προσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο Foscari τῆς Βενετίας), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 1-27


  Chryssa A. Maltézou Notes prosopographiques concernant le Péloponnèse byzantin et la Romanie latine (à propos du dossier Foscari des Archives d'Etat de Venise) Dans cette étude, basée sur les documents du dossier de la famille vénitienne Foscari, l'auteur souligne les tendances de nobles vénitiens et en particulier celles des Foscari pour s'assurer des droits de possession sur le territoire byzantin conquis par les Latins. Ensuite, elle s'occupe a) à examiner les relations des Foscari tant avec les gouverneurs byzantins de Morée, qu'avec les familles des Spata et des Tocco; b) à étudier certains événements, insuffîsament connus, relatifs à l'histoire de Lépante et du château de Dragomesto aux XIVe et XVe siècles; c) à traiter des questions prosopographiques concernant d'une part la famille albanaise de Sgouros Bua Spata et d'autre part les derniers képhalai de Patras, Jean Gantacuzène Paléologue et Thomas Paléologue Ralis.Suit l'édition diplomatique de trois lettres inédites: a) d'Hercule Tocco, seigneur d'Angelocastron, adressée à Francesco Foscari (sans date); b) de Thomas Paléologue Ralis, képhalè de Patras, adressée à Filippo Foscari (1456); c) de Léonard Tocco, despote d'Arta, adressée à Filippo Foscari (1478).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: