Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Πατριαρχικὰ ἔγγραφα τῆς Πάτμου ἀχρονολόγητα, ἀταύτιστα ἢ λανθάνοντα. Γύρω ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῆς μονῆς, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 29-47


  Era L. Vranoussi Documents patriarcaux du couvent de Patmos L'auteur reprend le problème de certains actes patriarcaux du couvent de Patmos non identifiés, mal identifiés, mal datés ou négligés. Tous ces documents ont trait à l'indépendance («autodespoton» et «autexousion» ) du couvent de Patmos et de ses possessions, sises à Léros, à Kôs, etc., contre les abus d'évêques ou de métropolites locaux.Plus particulièment l'a. examine et identifie avec certitude un document patriarcal qui ne porte ni signature ni indices chronologiques. Cet acte nous est transmis, selon l'a., par une simple «Sammelkopie» du XIIIe siècle. Pour des raisons paléographiques, diplomatiques, prosopographiques et historiques, en général, ce document a été émis par le patriarche Arsène Autorianos, peut être entre les années 1263 et 1264. L'attribution de cet acte au patriarche Syméon du XVe siècle doit être exclue.Suit un rapport sur les actes émis en faveur de l'autonomie du couvent de Patmos par des patriarches de Constantinople avant et après 1453.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: