Άννα Β. ΚΑΡΑΜΑΛΟΥΔΗ, Παρατηρήσεις στὸ θεσμὸ τοῦ πρωτοπατρικίου στὸ πρώιμο Βυζάντιο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 161-168


  Anne B. Caramaloudi Quelques remarques sur l'institution du proto-patrice à Byzance pendant la haute époque L'étude vise à suivre à travers le temps l'évolution du titre du protopatrice, en insistant sur les rapports entre protopatrice-premier sénateur en Orient, aussi bien que sur les causes qui mènent inévitablement à la disparition de l'institution. Au cours du bref laps de temps pendant lequel se situe par excellence l'existence du protopatrice, les deux institutions tout-puissantes coïncident et doivent être identifiées.L'abolition de l'institution doit être mise en rapport avec les mutations politiques en Occident en 476 et la tendance de l'empire d'Orient à exercer sa domination en Occident, tendance qui pourrait être contrecarrée par l'existence d'un concurrent aussi dangereux que le protopatrice était en Orient.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: