Βούλα ΚΟΝΤΗ, Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 169-202


  Voula Konti Contribution à l'étude de la géographie historique de l'Argolide L'étude se rapporte à la géographie historique du département de l'Argolide (Méthana, Troizène et les îles Poros, Hydra et Spetses sont exclus) pendant la période byzantine (395-1212). Les sites sont placés en ordre alphabétique. Les données historiques se trouvent au début de chaque rubrique. Dans les mêmes rubriques sont compris, aussi, tous les monuments caractérisés généralement comme «byzantins».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: