Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 361-372


  K. Chryssochoidis Monodie inèdite pour l' ‘oikeios' de l'empereur Georges Cantacuzène (XVe s.) L'étude porte sur la personne, inconnue par ailleurs, de Georges Cantacuzène, «oikeios» de l'empereur Jean VIII Paléologue. Édition d'une monodie anonyme pour Georges Cantacuzène d'après le manuscrit Alexandrinus gr. 220, ff. 174- 179v.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: