Έρα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ὑπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ΄-ΙΔ΄ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 4|1981, 17-47


  Era VranoussiDeux actes de donation inédits en faveur du couvent de la Sainte Vierge dite de Krivitza (XIIIe-XIVe s.).- Contribution à l'étude du Péloponnèse byzantin Edition diplomatique de deux documents inédits des années 1290/1 et 1327/8, en faveur du couvent de la Sainte Vierge, dite de Krivitza, dans le Péloponnèse, repérés dans un évangéliaire du XIIe siècle, conservé aux Météores (p. 17-27).- Suit un commentaire sur ces actes (p. 27 et suiv.), notamment sur des termes rares (p. ex. le t. προβέντα, p. 31-34), sur le véritable sens des signatures des témoins (p. 28-31, 34-36), etc.- Par la suite l'a. expose l'historique de ce couvent, d'après des documents vénitiens, post-byzantins, etc. (p. 37-39).- Ce couvent a été localisé et identifié par l'a. avec un monastère abandonné (p. 39-42).- Enfin l'a. examine le cadre historique de ces documents (p. 43-47). 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: