Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ἕνα πρόσταγμα τοῦ Ματθαίου Καντακουζηνοῦ (4 Δεκεμβρίου 1353), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 3|1979, 53-62


  N. OikonomidèsUn prostagma de Matthieu Cantacuzène (4 décembre 1353) Un prostagma impérial, conservé aux archives de la Grande Lavra (Dölger, Facsimiles, n° 53 = Actes de Lavra III, n° 166, cf. n° 133 bis) et concernant certains biens du couvent situés à Ainos et à Kissos, porte la date 4 décembre, indiction 7; son auteur se réfère à des privilèges plus anciens, accordés à Lavra par deux empereurs défunts, son grand père et son oncle. Il est ici proposé que ce postagma doit être attribué à Matthieu Cantacuzène et daté du 4 décembre 1353 pour les raisons suivantes: a) Compte tenu de la politique dynastique de Jean VI Cantacuzène, Matthieu pouvait bien se référer, en 1353, à un ";;;grand père";;; (Michel IX) et à un ";;;oncle";;; (Andronic III), tous deux morts avant cette date, b) Le ménologe de notre prostagma est différent de ceux de tous les autres empereurs des XIVe et XVe s. c) Le prostagma a dû être émis à un moment où Ainos et Kissos se trouvaient sous domination byzantine; or, Ainos fut cédée à Niccolo Gattilusi avant 1382 (probablement entre 1376 et 1379) et Kissos fut définitivement conquis par les Turcs avant 1389; le prostagma doit donc dater avant 1382 - période pendant laquelle le seul empereur byzantin qui pouvait parler d'un oncle à lui qui aurait régné et qui serait déjà décédé est Matthieu Cantacuzène. d) En décembre 1353, Matthieu Cantacuzène avait déjà été acclamé empereur; avec son père et coempereur Jean VI, il contrôlait la région d'Ainos et de Kissos; cette situation expliquerait pourquoi les moines lui auraient demandé la confirmation de leurs privilèges.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: