Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Παλαιογραφικὰ Ὕδρας, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 3|1979, 179-195


   Κ. ChryssochoidisManuscrits d'Hydra L'auteur décrit 24 mss. provenants de collections diverses (monastères de Proph. Ilias et d'Hagia Triada, Métochion de Lavra du Mt. Athos, Archives de la Communauté) de l'île d'Hydra. Le plus ancien ms. date du XVIe siècle. Il faut signaler que les mss. de Proph. Ilias ont un intérêt particulier pour l'étude du mouvement des Kolyvades (XVIIIe-XIXe s.).  

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: