Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ, Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 1|1966, 35-75


  A. D. KominisLes Paralipomènes de Sakkelion (Première contribution)       L'auteur prépare un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. Au cours de ce travail il a noté plusieurs détails importants qui ne figurent pas dans celui, déjà ancien, de Sakkelion.  Étant donné que la publication du nouveau catalogue (contenant la description d'environ mille manuscrits) tardera à paraître en entier, l'auteur présente, dans cet article, un premier apport de données nouvelles. Il se limite aux trente premiers manuscrits du catalogue de Sakkelion (mss N° 1-30). Les Paralipomènes consistent en fragments d'évangéliaires, textes hymnographiques ou textes de Pères de l'Église (homélies de Saint-Basile etc.), Apophthegmata Patrum, l'ensemble presque du Pré Spirituel et autres textes, noms divers, dates, notes marginales etc.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: