Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Σημείωμα γιὰ τὸ κεκυρωμένο ἀντίγραφο παλαιῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 1|1966, 120-124


  N. OikonomidèsNote sur la copie authentique des documents anciens de Patmos           A propos du rouleau étudié par Era Vranoussis, p. 95 et suiv., l'auteur constate a) qu'il s'agit d'une copie faite dans un but pratique et comportant les titres de propriété terrienne du monastère; b) que cette copie a été faite à Patmos ou dans une île voisine et c) que sa composition serait, peut-être, à rapprocher de la législation de Manuel Ier Comnène  concernant les biens  ecclésiastiques.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: