Μαρία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, Βασιλικά κτήματα, Βασιλικά εργοδόσια σχετικά με την τροφοδοσία και τον ανεφοδιασμό του Ιερού Παλατίου (9ος- 11ος αι.), Βυζαντινά Σύμμεικτα, 17|2005, 87-110


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: