Ζήσης ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ, Οἱ παλίμψηστοι κώδικες τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Προκαταρκτικὰ συμπεράσματα μιᾶς ἔρευνας, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 16|2003, 159-216


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: