Σχετικά άρθραEfstathios PAPAPOLYCHRONIOU, Book review: Ἀ. ANAΓΝΩΣΤΟΥ, Τὰ δημόσια ἀρχεῖα στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο, διδακτορική διατριβή, Σύλλογος προς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων, Ἀθῆναι 2012,, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 22|2012, 371-374


BOOK REVIEW OF: Ἀ. Ἀναγνώστου, Τὰ δημόσια ἀρχεῖα στὴν ρωμαϊκὴ Αἴγυπτο, διδακτορική διατριβή, Σύλλογος προς διάδοσιν ὠφελίμων βιβλίων, Ἀθῆναι 2012, pp. 472 (3 maps and 4 photographs of papyri included) ΙSBN 978-960-8351-61-5

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: