Ν. Θ. Παζαράς, Μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα: αναβίωση ενός αρχαϊκού εικονογραφικού τύπου σε μεταβυζαντινές εικόνες της μονής Ξηροποτάμου, Μακεδονικά, 34|2004, 251-271


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: