Τίτλος:

Μακεδονικά

Online ISSN:

2241-2018

Αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τον Απρίλιο του 1939, πρώτο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήταν να εκδώσει, με τη συνεργασία επιφανών επιστημόνων εταίρων το ετήσιο περιοδικό σύγγραμμα υπό τον τίτλο Μακεδονικά. Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε στα τέλη του 1940, με επιμέλεια του πρώτου Προέδρου της Εταιρείας, καθηγητή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντωνίου Σιγάλα, υπό τους ήχους των τηλεβόλων και αφιερώθηκε «Εις τους ηρωικώς υπέρ της ελευθερίας αγωνιζομένους Έλληνες», οι οποίοι είχαν ανατρέψει τους Ιταλούς επιδρομείς προελαύνοντας ακάθεκτοι στη Βόρειο Ήπειρο. Ο πρώτος τόμος των Μακεδονικών κυκλοφόρησε κανονικά καθ’ όλο το διάστημα, του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 39

Τεύχος: 38

Τεύχος: 37

Τεύχος: 36

Τεύχος: 35

Τεύχος: 34

Τεύχος: 33

Τεύχος: 32

Τεύχος: 31

Τεύχος: 30

Τεύχος: 29

Τεύχος: 28

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: