Αθ. Ε. Καραθανάσης, Νικόλαος Δημ. Σιώκης, Η ιστορία και τα κειμήλια των ιερών ναών Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου Κλεισούρας Καστοριάς, Μακεδονικά, 34|2004, 443-445


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: