Βασίλης Κ. Σπανός, Οι οικισμοί της περιοχής των Σερβιών και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 421 της μονής της Μεταμόρφωσης των Μετεώρων: (1592/93-19ος αι.), Μακεδονικά, 32|2000, 185-203


No Abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: